Webløft tas i bruk av stadig flere bibliotek. Og det er kanskje ikke så rart? Vi vil dele på all utvikling og kompetanseheving som gjøres på digitale løsninger i biblioteksektoren. Da er Open Source og nettverksbygging mellom gode kollegaer helt avgjørende. La ditt bibliotek ta del i Webløfts verden! Kontakt oss på webloft@bfk.no så setter vi opp en test-side for deg!

Translate »