define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');// This setting is required to make sure that WordPress updates can be properly managed in WordPress Toolkit. Remove this line if this WordPress website is not managed by WordPress Toolkit anymore. Biblioteket | Webløft-demo
Med Webløft er du aldri alene!

Med Webløft er du aldri alene!

🔊 Lytt til teksten Webløft tas i bruk av stadig flere bibliotek. Og det er kanskje ikke så rart? Vi vil dele på all utvikling og kompetanseheving som gjøres på digitale løsninger i biblioteksektoren. Da er Open Source og nettverksbygging mellom gode kollegaer...
Translate »